Leczenie roślin – to się studiuje!

www.dekameron.com.pl

Może niektórych ta wieść zaskoczy, ale współczesna nauka coraz mocniej podkreśla fakt, że rośliny są żywymi organizmami. Oznacza to, że mają one swoje potrzeby, ale także dolegliwości, z którymi ogrodnicy i hodowcy stykają się na co dzień.

Rośliny chorują i co do tego nie ma wątpliwości. Stąd na wydziałach ogrodniczych uniwersytetów coraz częściej otwierane są nowe kierunki studiów związane właśnie z leczeniem chorób roślin.

Na studiach z zakresu medycyny roślin nabędziemy kompleksową wiedzę niezbędną do tego, aby skutecznie radzić sobie z wieloma przypadłościami, jakie mogą dotknąć kwiatów, drzew, krzewów oraz roślin jadalnych. W Polsce takie studia dopiero raczkują, więc trudno stwierdzić, czy przyjmą się wśród młodych ludzi i czy sama idea ma u nas przyszłość.

Generalnie leczenie roślin jest zagadnieniem budzącym wiele pytań, a nawet kontrowersji. Jeśli bowiem powstaje odrębny dział medycyny, który tym właśnie się zajmuje, to może być sygnał do tworzenia regulacji ograniczających jeszcze bardziej możliwość eksploatacji świata roślin przez człowieka.

Część radykalnych aktywistów ekologicznych jest zdolna formułować tego rodzaju koncepcje.