Jak dostać się na wymarzone studia?

Uczniowie ostatnich klas liceum i technikum muszą zdecydować się na to jakie przedmioty wybiorą na maturze. Często swój wybór uzależniają od wymagań poszczególnych uczelni wyższych i sposobów wyliczania punktów przyznanych za zdanie konkretnych przedmiotów na maturze.

Chcąc dostać się na studia musimy bowiem nie tylko ukończyć szkołę średnią, ale także możliwie dobrze zdać maturę. Im bardziej oblegany kierunek studiów, tym więcej pracy musimy wykonać, aby się na niego dostać.

Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo (najlepiej na poziomie ogólnopolskim) w olimpiadach przedmiotowych, ponieważ dzięki temu dostaniemy się na dowolny kierunek studiów, bez konieczności zdawania matury na rozszerzonym poziomie. Czy warto wybierać dodatkowe przedmioty na maturze? W większości uczelni można spotkać się z zasadą, iż zdanie przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest dodatkowo premiowane.

Z tego powodu warto rozważyć możliwość zdawania większej liczby przedmiotów. Ponadto na niektórych kierunkach studiów przeprowadzane są egzaminy wstępne i warto się do nich przygotować.