Erasmus czy most?

Erasmus czy most?

24 stycznia 2019 Wyłącz przez Tamara

Jeśli nie znamy powyższych dwóch terminów to albo jeszcze nie jesteśmy studentami, albo za bardzo nastawiliśmy się na naukę tylko i wyłącznie na macierzystej uczelni. Oba te programy są dostępne dla studentów wyższych lat studiów. Najczęściej korzysta się z tych programów na drugim, trzecim czy czwartym roku studiów. W przypadku wyjazdu zagranicznego możemy liczyć na odpowiednie stypendium, które ma za zadanie pokryć różnicę kosztów w porównaniu do tych, które ponosimy studiując na macierzystej uczelni.

Chcąc jednak skorzystać z programu Erazmus, należy wykazać się znajomością języka angielskiego lub języka ojczystego kraju, do którego wyjeżdżamy. Dodatkowo należy rozliczyć dotychczasowe osiągnięcia na uczelni i legitymować się dobrymi wynikami w nauce. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku programu Most, polega on bowiem na wymianie studenckiej pomiędzy polskimi uczelniami. Rozwiązanie to jest atrakcyjne dla mniejszej liczby studentów, ponieważ programy polskich uczelni są do siebie bardziej zbliżone.