Erasmus czy most?

Jeśli nie znamy powyższych dwóch terminów to albo jeszcze nie jesteśmy studentami, albo za bardzo nastawiliśmy się na naukę tylko i wyłącznie na macierzystej uczelni. Oba te programy są dostępne dla studentów wyższych lat studiów. Najczęściej korzysta się z tych programów na drugim, trzecim czy czwartym roku studiów. W przypadku wyjazdu zagranicznego możemy liczyć na odpowiednie stypendium, które ma za zadanie pokryć różnicę kosztów w porównaniu do tych, które ponosimy studiując na macierzystej uczelni.

Chcąc jednak skorzystać z programu Erazmus, należy wykazać się znajomością języka angielskiego lub języka ojczystego kraju, do którego wyjeżdżamy. Dodatkowo należy rozliczyć dotychczasowe osiągnięcia na uczelni i legitymować się dobrymi wynikami w nauce. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku programu Most, polega on bowiem na wymianie studenckiej pomiędzy polskimi uczelniami. Rozwiązanie to jest atrakcyjne dla mniejszej liczby studentów, ponieważ programy polskich uczelni są do siebie bardziej zbliżone.