Czy bycie pilnym studentem wystarczy?

W szkole średniej wiedza nie zawsze była kluczowa, a zwłaszcza w szkołach podstawowych gdzie nacisk kładziono na to, aby uczeń był pilny. Wykonywanie zadań domowych, ładnie prowadzony zeszyt czy zgłaszanie się do odpowiedzi w zupełności wystarczało, aby zdobyć dobrą ocenę i zaliczyć przedmiot.

Na studiach reguły ulegają zmianie i zależą w największej mierze od charakteru danego przedmiotu i prowadzącego. Z tego powodu możemy wyróżnić przedmioty, których celem i podstawą zaliczenia jest wykonanie projektu.

Wówczas nie musimy martwić się tym czy odrobiliśmy zadanie domowe, czy też posiadamy specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. W zupełności bowiem wystarczy wykonać samodzielnie projekt, który zostanie zaakceptowany.

Trzeba pamiętać o tym, że projekty wykonane niesamodzielnie bądź dokonane na zasadzie plagiatu są surowo ścigane i grozą nam poważne konsekwencje. Z kolei na innych przedmiotach oceniana jest wyłącznie nasza wiedza, zwłaszcza podczas egzaminu z wykładu.